werkwijze

Korenhof en Partners heeft een doeltreffende werkwijze, die leidt tot een snellere betaling van uw facturen. Uw voordeel:

 • voorsprong bij de vervolgmaatregelen in het incassotraject
 • aanzienlijke besparing in tijd en kosten

Welke stappen nemen wij om uw vorderingen te incasseren?

 1. (Juridische) haalbaarheidsanalyse
 2. Minnelijke incasso
  Wij sturen uw klant een aanmaning, verhoogd met u toekomende rente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Daarna doen wij al het mogelijke om in contact te komen met de schuldenaar om tot een oplossing te komen. In veruit de meeste gevallen is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren.
 3. Het ambtelijke en executoriale traject
  Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (uiteraard na uw goedkeuring) overgedragen aan de juridische afdeling van Korenhof en Partners. Het grote voordeel van alle diensten onder één dak!

Korenhof en Partners kan u vervolgens op verschillende manieren van dienst zijn:

 • Uw zaak wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter. De juridische afdeling van Korenhof en Partners voert – indien noodzakelijk – de procedure.
  Na toewijzing van uw vordering gaat de gerechtsdeurwaarder over tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Waar nodig met wettelijk geregelde dwangmiddelen.
 • In spoedeisende zaken kan een kort geding aanhangig gemaakt. Met toestemming van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, kunnen wij binnen enkele dagen overgaan tot beslaglegging op eigendommen, gelden of tegoeden.
 • Betalingsregelingen met uw debiteuren treffen wij altijd in overleg met u, tenzij u anders aangeeft.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag gaan wij direct over tot afrekening, zodat u snel weer over uw geld beschikt.