Wij zijn momenteel bezig om naar compliance m.b.t. toegankelijkheidsvereisten toe te werken.
Onderstaand label geeft de huidige status hiervan weer:

 

Het toegankelijkheidslabel van www.korenhofdeurwaarders.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.