Maatschappelijk Verantwoord Incasseren als Marketingtool

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. De oorzaken zijn divers. Dé oplossing bestaat niet. Het probleem wordt op vele manieren en door veel partijen aangepakt. Een van de veel gehoorde halleluja’s is “Sociaal” of “Maatschappelijk” Verantwoord Incasseren (MVI). Overheid en opdrachtgevers hebben het als afvink-item op het wensenlijstje staan, commerciële partijen zetten “certificaten” in de markt en deurwaarders afficheren zich trots met het behaalde keurmerk. Maar is MVI voor gerechtsdeurwaarders een uiting van onderscheidend vermogen of is het een marketingtool.
Lees verder...
Nieuws afbeelding

De kosten om te procederen veranderen

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. De deurwaarder wordt vaak verweten dat door zíjn toedoen een debiteur op kosten wordt gejaagd. Ik heb in een eerder artikel al eens voorgerekend dat de kosten van de deurwaarder de afgelopen jaren nauwelijks zijn toegenomen. Het zijn de griffierechten die in 2011 naar absurde hoogte zijn gestegen. De politiek wordt langzaam wakker en de minister komt met een wetsvoorstel tot aanpassing.
Lees verder...
Nieuws afbeelding

Deurwaarder maakt het verschil

Introductie van de Schuldenwijzer! Korenhof en Partners zet zich als deurwaarder in om contact te krijgen met de schuldenaar. Daarbij leggen wij uit dat we op zoek zijn naar een oplossing. De meeste schuldenaren gaan graag dat gesprek met ons aan, maar geven aan onvoldoende overzicht in hun schuldenpositie te hebben. Om daarbij te helpen introduceren deurwaarders de Schuldenwijzer.
Lees verder...
Nieuws afbeelding

Ontruimen volgens Dagobert Duck

Zo gemakkelijk als iemand in Duckstad ontruimd kan worden, zo gemakkelijk gaat dat in het echt gelukkig niet. Hoewel volgens de hardnekkige beeldvorming de Gerechtsdeurwaarder zijn dagen vult met het rucksichlos op straat zetten van armlastige gezinnen is een ontruiming in onze praktijk slechts een eventueel sluitstuk van een gereguleerd en zorgvuldig traject.
Lees verder...
Nieuws afbeelding

ABC are you talking to Me?

In de meeste werkprocessen is goede communicatie de sleutel tot succes. De laatste jaren wordt steeds meer verwezen naar communicatie op B1 taalniveau, maar wat is dat nu eigenlijk.
Lees verder...
Nieuws afbeelding