De KBvG heeft een pagina op de site waarop executieverkopen vermeld staan: 
https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/aankondigingen-executieverkopen