Algemene Voorwaarden

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de "incasso- en betalingsvoorwaarden van Korenhof en Partners. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door ons afgesloten beroepsaanspakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso is een handelsnaam van KBKP B.V.Voor onze algemene voorwaarden klikt u hier