PAS OP:Phishing mails!

Momenteel zijn er zogenaamde phishing e-mails in omloop. Deze mails bevatten ons logo en hebben als onderwerp: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen. U wordt gevraagd om onmiddellijk een bedrag te betalen op rekeningnummer BE08 9671 1159 3513 t.n.v. ons o.v.v. dossiernummer (28635/AC/2015). Dit rekeningnummer en dossiernummer zijn ons niet bekend en de e-mail is dus niet van ons kantoor afkomstig! Wij verzoeken u met klem deze mails direct te markeren als spam en te verwijderen.