een incasso-bureau dreigt, een incasso-deurwaarder Doet!

Da's slechts een van de vele verschillen tussen een incassobureau en de gerechtsdeurwaarder met een incassopraktijk. Dreigbrieven zijn passé, aldus de directeur van een groot incassobureau. Dreigen heeft een negatief effect en daarom is in nieuwe aanmaningen het dreigen met hoge kosten en rechter verdwenen, zo mochten wij lezen in diverse landelijke bladen. Terug naar maatschappelijk verantwoord incasseren, heet dat dan.

 

Tja, wat je nooit hebt losgelaten, hoef je ook niet terug te pakken. Wat tegenwoordig "maatschappelijk verantwoord" heet noemde mijn moeder vroeger "goed fatsoen". En dat fatsoen is altijd het uitgangspunt voor onze incassowerkzaamheden gebleven.

 

De incasso-deurwaarder mag niet dreigen, de incasso-deurwaarder hoeft niet te dreigen.

 

De gerechtsdeurwaarder mag niet dreigen. Anders dan voor een incassobureau gelden er voor de gerechtsdeurwaarder strikte regels en wordt het naleven daarvan streng gecontroleerd. Een van die regels is dat de deurwaarder niet mag dreigen. Dat geldt ook voor de incassopraktijk van de deurwaarder. Dat is logisch want de gerechtsdeurwaarder heeft, anders dan een incassobureau, meer mogelijkheden om tot een oplossing te komen dan bellen, schrijven en mailen. De deurwaarder is benoemd om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan. De deurwaarder verzorgt en bezorgt de dagvaarding, vertegenwoordigt bij kantonprocedures de schuldeiser en is als enige instantie in Nederland bevoegd om een civiel vonnis ten uitvoer te leggen. Hij heeft daarbij vergaande bevoegdheden en gecontroleerd toegang tot veel informatiebronnen. Bij grote bevoegdheden horen ook grote verantwoordelijkheden en daarbij is voor dreigen geen plaats.

 

De gerechtsdeurwaarder hoeft niet te dreigen. Het is beter om zo snel en zo goed mogelijk in contact met een schuldenaar te komen om te kunnen vaststellen waarom er niet is betaald. Is een schuldenaar het niet met de vordering eens of zijn er onduidelijkheden? Dan kunnen wij wellicht in overleg met de schuldeiser helderheid verschaffen of tot een vergelijk komen. Zou de schuldenaar wel willen betalen, maar ziet hij simpelweg geen financiële mogelijkheden? Dan kunnen wij bijvoorbeeld via de verwijsindex schuldhulpverlening (Vish) of het digitaal beslagregister het verhaal van de schuldenaar staven en een gericht advies aan de schuldeiser geven. Daarna kunnen wij met schuldenaar kijken of er toch een oplossing is. Zou de schuldenaar wel kunnen betalen, maar gooit hij simpelweg zijn kont tegen de kribbe? Dan kunnen wij snel en adequaat een gerechtelijke procedure opzetten en in het ergste geval dwangmaatregelen nemen door bijvoorbeeld beslag op het inkomen te leggen.

 

Omdat een schuldenaar bekend is met deze gelaagde manier van onze werkwijze is er geen enkele noodzaak om te dreigen of om oneigenlijke druk uit te oefenen maar is het voldoende om e.e.a. uit te leggen en op zoek te gaan naar een oplossing. Een oplossing die ertoe leidt dat een schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft.

 

Nieuws afbeelding