Als u een klacht heeft, probeert u dan eerst eens samen met onze medewerkers tot een oplossing te komen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per email en gemotiveerd bij ons indienen met als titel "Klacht". U krijgt per ommegaande een ontvangstbevestiging en binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord.

Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Meer informatie hierover vindt u ook  op de website van KBVG.