Ontruimen volgens Dagobert Duck

 

Zo gemakkelijk als iemand in Duckstad ontruimd kan worden, zo gemakkelijk gaat dat in het echt gelukkig niet. 

Hoewel volgens de hardnekkige beeldvorming de Gerechtsdeurwaarder zijn dagen vult met het rucksichlos op straat zetten van armlastige gezinnen is een ontruiming in onze praktijk slechts een eventueel sluitstuk van een gereguleerd en zorgvuldig traject.

Het traject wordt op legitieme basis door de verhuurder ingezet omdat een huurder bijvoorbeeld meermalen zijn huur niet betaalt, maar ook wanneer een huurder ernstige overlast voor de buurtbewoners veroorzaakt of wanneer een huurder in het gehuurde een hennepkwekerij opzet of de woning onderverhuurt. 

Hoe dan ook is het niet de verhuurder en ook niet de Gerechtsdeurwaarder die bepaalt of een huurovereenkomst ontbonden wordt en iemand ontruimd kan worden. Die beslissing wordt na zorgvuldige afweging door de Rechter gemaakt waarbij ook de huurder de gelegenheid krijgt zijn zegje te doen. 

Slechts nadat de Rechter heeft bepaald dat iemand ontruimd mág worden is het aan de verhuurder om te beslissen of iemand ontruimd zál worden. Bij overlast, een drugspand, onderhuur of wanneer een huurder bij herhaling in de fout is gegaan is dat doorgaans geen moeilijke beslissing. Bij ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van enkel huurachterstand ligt dat in de meeste gevallen anders, zeker als het een gezin betreft of iemand die extra zorg behoeft.

Een uiteindelijke ontruiming vergt inclusief planning en voorbereiding al snel 3 uur tegen een standaardvergoeding (Btag) van € 209,56 dus het idee dat een Gerechtsdeurwaarder veel financieel baat heeft bij een ontruiming klopt niet. Ook verhuurders zijn niet uit op een ontruiming maar op correcte nakoming van de huurovereenkomst.

Als Gerechtsdeurwaarder bemiddelen en adviseren wij om bijvoorbeeld via een betalingsregeling een ontruiming te voorkomen. Ook tussen woningcorporaties en de diverse gemeentes gelden doorgaans afspraken over schuldhulp. Gelukkig kan zo in de praktijk in de meeste gevallen een ontruiming als gevolg van enkel huurachterstand uiteindelijk worden voorkomen. 

Mocht ondanks alle inspanningen een ontruiming toch door moeten gaan dan gebeurt dit, anders dan in Duckstad, niet met eigenrichting door de huisbaas zelf maar door de Gerechtsdeurwaarder die er daarbij op toeziet dat ook de belangen en rechten van de ex-huurder gerespecteerd worden. 

Meer weten over ontruimingen en wat er nog meer verschilt tussen stripverhalen en de werkelijkheid? Neem gerust contact met ons op. 

Nieuws afbeelding