Maatschappelijk Verantwoord Incasseren als Marketingtool

 

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. De oorzaken zijn divers. Dé oplossing bestaat niet. Het probleem wordt op vele manieren en door veel partijen aangepakt. Een van de veel gehoorde halleluja’s is “Sociaal” of “Maatschappelijk” Verantwoord Incasseren (MVI). Overheid en opdrachtgevers hebben het als afvink-item op het wensenlijstje staan, commerciële partijen zetten “certificaten” in de markt en deurwaarders afficheren zich trots met het behaalde keurmerk. Maar is MVI voor gerechtsdeurwaarders een uiting van onderscheidend vermogen of is het een marketingtool.

 

Om te beginnen, wat is Maatschappelijk Verantwoord Incasseren? Het is in ieder geval geen wettelijke regel of vast omschreven werkwijze. Als ik de vraag aan klanten stel en een “rondje internet” doe, levert dat geen eenduidige definitie op. Wat MVI inhoudt is dus vrij te interpreteren.

 

De gemene deler in wat diverse klanten, incassobureaus, deurwaarderskantoren en zelfbenoemde certificeringsinstanties onder MVI verstaan heb ik voor u op een rijtje gezet:

  • Evenredige belangenafweging en inzet voor zowel schuldeiser als schuldenaar

  • Integer en transparant handelen

  • Geen onnodige kosten maken

  • Geen agressie, intimidatie of onnodige druk

  • Zorgvuldig en eenvoudig taalgebruik

  • Oplossings- en persoonsgericht werken

Onlangs heeft de “Commissie Oskam” in opdracht van de minister van justitie en veiligheid het rapport Tussen ambt en markt gepubliceerd. In dit rapport wordt een hele paragraaf aan MVI besteed. Zou daar dan een definitie van MVI in staan? Helaas, ook deze commissie komt niet verder dan een wollige verwijzing naar de hiervoor genoemde punten.  

 

Het zijn stuk voor stuk legitieme voorwaarden die aan incasso in het algemeen, en aan het werk van een deurwaarder in het bijzonder, gesteld mogen worden. Eigenlijk niets meer dan goed fatsoen. De onderdelen van MVI zijn voor gerechtsdeurwaarders zelfs zo vanzelfsprekend dat ze al sinds 2010 stuk voor stuk zijn opgenomen in de voor de beroepsgroep verplichte Normen voor Kwaliteit. Anders dan incassobureaus worden alle gerechtsdeurwaarders en hun kantoren elke 2 jaar op de implementatie en het naleven van deze normen geauditeerd door een onafhankelijke partij. Kort door de bocht: geen positieve toetsing? geen deurwaarder.  


Dat betekent dat als de normen voor MVI al verankerd zijn in de Normen voor Kwaliteit van de KBvG, er geen verschil is tussen een deurwaarder met of zonder commercieel label, anders dan dat de een zich ermee profileert en de ander het wellicht als een vanzelfsprekende werkwijze beschouwt. 

 

Of een deurwaarder in de praktijk ook écht op een maatschappelijk verantwoorde manier invulling aan zijn werk geeft valt overigens moeilijk onder een protocollair keurmerk te vangen. Ik zou daarom graag zien dat er verder geïnvesteerd wordt in het voor alle deurwaarders al verplichte “Keurmerk”, de positieve toetsing op de Normen voor Kwaliteit, en in de controle op het naleven daarvan. Daarmee kan het maatschappelijke vertrouwen in de gerechtsdeurwaarder worden versterkt.  

 

Op dit moment is namens de KBvG een commissie bezig met een evaluatie en een onderzoek naar de verdere mogelijkheden hiertoe. Ik hou de ontwikkelingen met belangstelling in de gaten.

 

Tot die tijd ondernemen en incasseren wij rustig verder. Integer en transparant, zonder onnodige druk en tegen zo laag mogelijke kosten. Zónder keurmerk maar mét garantie®.  

 

Patrick van der Pas, Gerechtsdeurwaarder                                                               6 december 2019 

 

 

Dit stuk geeft mijn privémening weer. Ik discussieer niet via social media omdat daarbij de nuance al snel verloren gaat. Ik ga echter met iedereen het gesprek aan. Vragen of opmerkingen? p.vanderpas@korenhofdeurwaarders.nl 

 

Nieuws afbeelding