De kosten om te procederen veranderen


Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken  

De deurwaarder wordt vaak verweten dat door zíjn toedoen een debiteur op kosten wordt gejaagd. Ik heb in een eerder artikel al eens voorgerekend dat de kosten van de deurwaarder de afgelopen jaren nauwelijks zijn toegenomen. Het zijn de griffierechten die in 2011 naar absurde hoogte zijn gestegen. De politiek wordt langzaam wakker en de minister komt met een wetsvoorstel tot aanpassing.  

Wat zijn Griffierechten
Griffierechten zijn de kosten die de rechtbank op voorhand doorberekent om een zaak in behandeling te nemen. Bij zaken die de kantonrechter behandelt (grofweg huur- en arbeidszaken en vorderingen tot €25.000,00) moet alleen de eiser deze kosten vooraf betalen. Bij zaken die de rechtbank behandelt moeten de eiser én de gedaagde griffierechten betalen. Er zijn twee tarieven: handelt de eiser als bedrijf of is de eiser een particulier.  

Huidige situatie
Een eiser met een vordering van bijvoorbeeld €510,00 betaalt nu €486,00 aan griffierechten. Dat is net zoveel als een eiser met een vordering van bijvoorbeeld € 12.000,00. De kosten om een procedure te beginnen voor een relatief lage vordering staan niet meer in verhouding.  

Wat is het probleem

  • Veel ondernemers zien door de hoge griffierechten af van een procedure. De toegang tot de rechter komt voor deze groep in gevaar. Ook ontstaat er een opstapeling van schulden, want de vordering blijft bestaan.
  • Hoge griffierechten werken ook in het nadeel van gedaagden. Als een vordering door de rechter wordt toegewezen wordt de gedaagde veroordeeld om het griffierecht dat de eiser al heeft betaald te vergoeden.

Wetsvoorstel
In het voorstel wordt de categorie van vorderingen tussen €500,00 en €12.500,00 opgeknipt in meer categorieën en wordt het tarief in de eerste categorieën verlaagd. Het tarief voor vorderingen bóven de €5.000,00 gaat echter fors omhoog (zie tabel).  

vordering €   Griffie € Wijziging Griffie € Wijziging
vanaf t/m bedrijf   particulier  

 0,01

500,00

121,00

blijft gelijk

81,00

blijft gelijk

500,01

1.500,00

306,00

was 486,00

204,00

was 231,00

1.500,01

2.500,00

347,00

was 486,00

231,00

blijft gelijk

2.500,01

5.000,00

460,00

was 486,00

231,00

 blijft gelijk

5.000,01

12.500,00

655,00

was 486,00

311,00

was 231,00

12.500,01

25.000,00

1.309,00

was 972,00

655,00

was 486,00

25.000,01

100.000,00

2.683,00

was1.992,00

1.231,00

was 914,00

1.000.000,01

en hoger

5.428,00

was4.030,00

2.154,00

was1.599,00

Deze nieuwe tarieven zullen eisers met relatief lage vorderingen helpen. Ook de gedaagden zijn beter af. Het probleem (en de rekening) wordt verschoven naar eisers met een vordering boven de €5.000,00 en hoe eerlijk is dat? 

De politiek zal bij de wetsbehandeling keuzes moeten maken. Moet griffierecht gebaseerd zijn op de kostprijs per zaak of is griffierecht gewoon een budgettair instrument om de justitiebegroting rond te krijgen. Moet er überhaupt een kostprijs aan de toegang tot de rechter worden gehangen of is de toegang tot de rechter daar een te belangrijke pijler van onze beschaving voor.  

Ik hoop dat de dames en heren politici tijdens het zomerreces een momentje vinden om daar eens goed over na te denken. 

Ik hou u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Patrick van der Pas  Gerechtsdeurwaarder                                                        01 augustus 2019
p.vanderpas@korenhofdeurwaarders.nl 

Nieuws afbeelding