ABC are you talking to Me?

In de meeste werkprocessen is goede communicatie de sleutel tot succes. De laatste jaren wordt steeds meer verwezen naar communicatie op B1 taalniveau, maar wat is dat nu eigenlijk.  

B1 is een aanduiding van een taalniveau naar Europese norm. Om binnen Europa tot een gemeenschappelijk en vergelijkbaar beleid te komen is een schaal van 6 niveaus opgesteld. 

A A1 A2 Basisgebruiker tot beginner
B B1 B2 Zelfstandige gebruiker tot gevorderd
C C1 C2 Vaardige gebruiker tot vergevorderd. 

In deze schaal is een B1 gebruiker iemand die lezend teksten kan begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan werk gerelateerde taal. De gebruiker kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.  

Met deze definitie in het achterhoofd kunt u dus naar uw brieven en mailings kijken die gericht zijn op een breder publiek. Hou daarbij goed het doel van uw brief voor ogen.  

Voor ons als gerechtsdeurwaarder is dat doel vaak niet om de lezer te informeren of iets te laten begrijpen. Dat zijn vooral middelen. Het doel van onze teksten is AKTIE. Wij willen dat een schuldenaar betaalt of contact opneemt om een oplossing te bespreken.  Om dat te bereiken kijken wij niet alleen naar het gebruik van moeilijke woorden maar ook naar zinsopbouw, de lengte van een zin en de opmaak van een tekst.  Alleen het gebruik van alledaagse woorden is dus niet voldoende.

yes Tips:

  • Gebruik vooral woorden met een letterlijke betekenis of leg een woord kort uit. Bijvoorbeeld: De deurwaarder betekent het vonnis. Hij brengt u dan een kopie van het vonnis en vertelt binnen welke tijd u moet betalen.
  • Voorkom hele lange zinnen. Probeer op de plaats waar een komma staat een punt te zetten en een nieuwe zin te beginnen.
  • Gebruik veel alinea's en tekstkopjes. Hierdoor ziet een tekst er overzichtelijker uit en kan de lezer sneller naar een bepaald onderdeel.
  • Zorg voor een goede opbouw. Begin daarbij met de belangrijkste boodschap.
  • Hou focus op welke vragen de tekst antwoord moet geven.

 

Bent u ook op zoek naar een duidelijke aanpak van uw debiteurenbeheer?  Dan is het een ABC-tje om met ons in contact te komen.

Patrick van der Pas
Gerechtsdeurwaarder
Korenhof en Partners


 
 

 

 

 

 

Nieuws afbeelding