algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

download diverse formulieren:

werkgevers:

factsheet loonbeslag

Als werkgever bent u onder bepaalde omstandigheden verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. In onze factsheet leest u wat deze verplichtingen inhouden.

Meer vragen? werkgever@korenhofdeurwaarders.nl

beslagvrije voet normen (overgangsrecht) per 01/01/2021

De beslagvrije voet is in Nederland het bedrag dat bij inkomensbeslagen moet worden vrijgelaten. Dit is een minimum aan inkomen dat de beslagene ter beschikking staat voor zijn of haar levensonderhoud.

Een overzicht kunt  u hier downloaden.

tarieven ambtshandelingen 01/07/2021

Ambtshandelingen

Voor de kosten die een schuldenaar moet vergoeden voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder gelden vaste tarieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). In het besluit wordt ook aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het Btag is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ambtshandelingen kennen vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. U kunt een overzicht van deze tarieven hier vinden.